महानगरपालिका लेबलसह पोस्ट दाखवत आहेसर्व दर्शवा
मुंबईतील सार्वजनिक गणपती मंडळांना मंडपासाठी परवानगी घेण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेनी ऑनलाईन पोर्टल सुरू केले आहे