रूप सजलेले गीत लेबलसह पोस्ट दाखवत आहेसर्व दर्शवा
चिंब भिजलेले, रूप सजलेले गीत | chimb bhijlele rup sajlele lyrics