Ranveer_singh लेबलसह पोस्ट दाखवत आहेसर्व दर्शवा
'Hat's of Ranveer' बोलून कपील देवने रनवीर सिंग ची प्रशंसा केली